Hát lễ : Chúa nhật Kitô Vua năm B – ngày 25/11/2012

Sau đây là một số bài hát lễ Chúa nhật Kitô Vua năm B. Các anh chị vào nghe cho vững bè của mình

1. Nhập lễ : Con Chiên Đã Bị Giết ( Trang 278 – TCPV)  Tải bài hát

- Bè Soprano + Tenor

- Bè Alto + Basso

2. Đáp ca : Thánh vịnh 92 (Trang 460 – TCPV)  Tải bài hát

- Bè Soprano + Tenor

- Bè Alto + Basso

- Câu 1

- Câu 2

- Câu 3

3. THTM : Kitô Vua (Trang 544 – TCPV)  Tải bài hát

- Mẫu 67

4. Dâng lễ:

- Bè Soprano + Tenor

- Bè Alto + Basso

5. Hiệp lễ : Chúa là Vua Tải bài hát

- ĐK – Soprano

- ĐK –  Alto

- ĐK –  Tenor

- ĐK –  Basso

- Câu 1 – S

- Câu 1 – A

- Câu 1 – T

- Câu 1 – B

- Câu 2 – S

- Câu 2 – A

- Câu 2 – T

- Câu 2 – B

6. Kết lễ :

- Bè Soprano + Tenor

- Bè Alto + Basso

Plugin Media

Nếu không nghe được thì click vào đây để download và cài đặt plugin Media Player dùng để nghe các bài tập hát

digg delicious stumbleupon technorati Google live facebook Sphinn Mixx newsvine reddit yahoomyweb